dinsdag 29 maart 2022

Westlandpeppers ambitie om fossiel energie verbruik fors te verminderen

Bij Westlandpeppers streven we er naar om op korte termijn zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele energie. Zo hebben we de afgelopen jaren 1945 zonnepanelen laten plaatsen. Die wekken gemiddeld 555.000 KWh aan duurzame energie op in één jaar, wat gelijk staat aan het verbruik van 200 huishoudens per jaar en ongeveer 70% van ons jaarlijks verbruik. En zijn wij met ons lidmaatschap bij warmtecoöperatie Maasdijk aangesloten bij Aardwarmte Maasdijk.


Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Gezamenlijk wordt er gezocht naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Het is een samenwerking van ruim 80 glastuinbouwbedrijven met ongeveer 400 hectare areaal in Maasdijk, s-Gravenzande en de Lier.

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren, waaronder ook voor onze kassen in de Lier en de Maasdijk. Het project loopt al een aantal jaar, en afgelopen week gaf Pieter Varekamp, wethouder energietransitie van de gemeente Westland, het startsein voor het dit project. Voor meer informatie over de planning en de werkzaamheden de komende tijd, bekijk het filmpje op de volgende link: https://www.aardwarmtemaasdijk.nl/nieuws/meer-over-de-planning-en-werkzaamheden

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, gebouwen en dus straks ook onze kassen mee te verwarmen. Bij het winnen van aardwarmte zijn twee putten nodig, een zogeheten doublet. Bij de ene put wordt warm water omhoog gepompt, de warmte uit dit water dragen we via warmtewisselaars over op een lokaal warmtenet. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. Door het lokale warmtenet wordt de warmte vervolgens naar kassen en gebouwen verspreid.

Op de foto's en video hieronder is te zien dat ze afgelopen week zijn begonnen met het aanleggen van de 380 meter lange warmteleidingen. Deze leidingen zijn nodig om alle warmtebronnen van het Warmtesysteem Westland met elkaar te verbinden. Warmtesysteem Westland is een lokaal warmtenet waarmee verschillende warmteclusters, zoals aardwarmte Maasdijk, kunnen worden gekoppeld zodat warmte onderling uitgewisseld kan worden. En uiteindelijk zullen onze kassen ook aangesloten worden op dit warmtesysteem.


Meer informatie is te vinden op: https://www.aardwarmtemaasdijk.nl/